“Azərbaycan Türk El Nəğmələri”

– Azərbaycanda 1927 ildə çap olunmuş xalq mahnılarından ibarət ilk məcmuə. Not yazıları Ü.Hacıbəyova və M.Maqomayevə məxsusdur. Mahnıların əksəriyyəti xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlunun ifasından yazılmış və onlardan bir hissəsi səs və fortepiano və yaxud da xor üçün işlənilmişdir.