Bakıxanov Tələt Soltan oğlu (13.06.1927, Bakı – 2000, Bakı)

– kamança ifaçısı. Azərbaycan əməkdar artisti (1975). Musiqiçi kimi yetişməsində əmisi Əhməd Bakıxanovun böyük rolu olmuşdur. A.Zeynallı adına ADMM-də (1947-1949) kamança ixtisası üzrə Hafiz Mirzəliyevdən və Firuz Əlizadədən dərs almışdır.

1947 ildən M.Maqomayev ad. ADF-nın solisti olmuşdur. Bir sıra xarici ölkələrdə (Fransa, İndoneziya, Malta, İran, Türkiyə, Suriya və s.) qastrol səfərlərində olmuş, muğam üçlüyünün tərkibində görkəmli xanəndələri müşayiət etmişdir. Azərbaycan muğamlarının, xüsusilə “Segah” instrumental muğamının ən gözəl ifaçılarından biri kimi tanınmışdır.

T.Bakıxanov respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli müsabiqələrin, simpoziumların iştirakçısı və qalibi olmuşdur. 1978 və illərdə Səmərqənddə keçirilən “Yaxın və Orta Şərq xalqları peşəkar musiqisinin ənənələri və müasirlik” mövzusunda birinci və ikinci beynəlxalq simpoziumlarının iştirakçısı olmuş, B.Mansurov, C.Əkbərov, A.Qasımov kimi sənətkarlarla birgə Azərbaycan muğam ifaçılığı sənətini təmsil etmişdir. T.Bakıxanov 1988 ildən Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi Məktəbində çalışmışdır.