Bəstəkar

(lat. compositor müəllif, tərtibçi)


müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı. Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir.