Həkim Qəni

(Hüseynov Qəni Hüseynqulu oğlunun təxəllüsü, 16.02.1918, Bakı-10.06.2008, Bakı)

 

- şair, qəzəlxan. Tibb institutunda təhsil almışdır (1936-1941). Hərbi həkim kimi fəaliyyət göstərmiş (1941-1945), ömrünün sonuna kimi Bakıda Respublika xəstəxanasında həkim işləmişdir. Gözəl qəzəlxan kimi tanınmışdır. M.Füzuli, S.Ə.Şirvani, Ə.Cavad, M.Ə.Sabir, H.Cavid, M.Şəhriyar, Ə.Vahid yaradıcılığının, bütün Şərq ədəbiyyatının, o cümlədən, Azərb. əruz vəzni poeziyasının kamil bilicisi idi.

Əliağa Vahidlə şəxsi dostluğu olmuşdur. Əruz vəzninin əksər bəhrlərində qəzəllər, heca vəznində əsərlər, dramlar, qoşmalar, aforizmlər və s. yaradıb. M.Füzulinin 120 qəzəlinə təxmis yazmışdır. Həmçinin şairin qəzəllərinin ilk dəfə rus dilinə tərcüməçilərindən biri olmuşdur. Ədəbi məclislərin iştirakçısı olmuş, 1993 ildə “Vahid poeziya evi”nin nəzdində “Vahid” ədəbi məclisini yaratmışdır.