Kvarta

(lat. quarta dördüncü)


1. 4 pillə həcmində interval, 4 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. 4 pilləli və 2½ tonlu interval; x.4 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 4) 4 pilləli və 2 tonlu interval. Artmış K. (art. 4) 4 pilləli və 3 tonlu interval.

2.Veriləndən dördüncü pillə.