Muğam Üçlüyü

 

üç ifaçıdan

xanəndə (və qavalçı), tarzən və kamançaçalandan ibarət ənənəvi muğam ansamblı. Xanəndə və sazəndə dəstəsi.