Piano
(ital. piano)


yavaş, zəif; səsin gücünü göstərən məfhum. p hərfi ilə işarə olunur. bax: Dinamika.