Qəhrəmani


aşıq yaradıcılığında ən çox intişar tapmış instrumental formalarından biri. Ölçüsü 2/4 olub, gümrah və əzəmətli tərzdə səslənir. Dinləyicidə mərdlik, cəsarət, igidlik əhvali ruhiyyəsi oyadır. Bir qayda olaraq zurnaçılar dəstəsi tərəfindən ifa olunur. Qəhrəmani aşıq musiqi formasının vokal variantı da var ki, bunu aşıqlar sazda çala çala oxuyurlar.

- İfa edir: Aşıq M.Niyazlı və Aşıq N.İsmayılov.