Segah muğamının not yazıları

 

- “Segah” ailəsinə aid muğamlardan “Segah Zabul” bəstəkarlar tərəfindən nota alınmışdır. M.Mansurovun ifasından “Zabul” muğamını T.Quliyev notlaşdırmışdır (1936), “Segah Zabul” instrumental muğamı N.Məmmədov tərəfindən Ə.Bakıxanovun ifasından (1965), A.Əsədullayev tərəfindən E.Mirzəfərovun ifasından (2006) nota salınmışdır. Bəstəkar yaradıcılığında da bu muğama çox müraciət olunur. V.Adlgözəlov bu muğam əsasında “Segah simfoniyası”nı (2005) yaratmışdır.