Səs


1.Musiqi fakturasını təşkil edən hər bir melodik xətt.

2.Müğənni səsi.