Tarzən

 

- tar alətinin ifaçısı;

solist və müşayiətçi kimi fəaliyyət göstərən peşəkar musiqiçi.