Tersiya

(lat. tertia - üçüncü)


1. Üç pillə məsafəsində interval. 3 rəqəmi ilə işarə olunur.

Kiçik tersiya k3: həcmi 1½ tona bərabərdir;
Böyük tersiya b3: həcmi 2 tona bərabərdir.
Artırılmış tersiya art.3: həcmi 2½ tona bərabərdir.
Əksildilmiş tersiya - əks.3: həcmi 1 tona bərabərdir.
2. Verilmiş səsdən sonra üçüncü pillə.