Təzənə


- saz simlərini ehtizaza gətirmək üçün gilənar (albalı) ağacının qabığından ibarət mizrab.