Tremolo

(italyan: tremolo titrəyən)

 

1. Eyni bir səsin cəldliklə təkrarlanması; bəzən bir neçə alətdə birlikdə də tətbiq olunur.

2.İki qonşu olmayan səslərin və ya səs birləşməsinin növbələşərək səsləndirilməsi.