Bavi

(bavi qəbilələri)


hümayun dəstgahında Əbülçəp ilə süzi güdaz şöbələri arasındakı guşə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov