Əbülçəp

– muğam şöbəsi. “Bayatı-Şiraz” muğamında “Bayatı-İsfahan”dan sonra ifa olunan kiçik şöbə.