Bayatı–İsfahan

 


– kl. m-də: 1.”İsfahan” adlanaraq 12 əsas muğamdan biri;

2. Bayatı–Şiraz dəstgahının əsas şöbələrindən biri.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.