BayatıƏcəm

 


bax: Bayatıtürk.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.