Bayatıtürk


kl. m-də: 1.Şur dəstgahı tərkibində olmaqla özlüyündə dügah, fili, şikəstə, camədəran, Mehdiyi zərrabi, ruh-ül-ərvah kimi şöbələri birləşdirən muğam;

2.Şərg musiqisində rast dəstgahında niiriz və mübərriğə arasında səslənən şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov