Fili

(far. hərf. açıq boz rəng)


Azərbaycan musiqisində: hümayun dəstgahında, İran musiqisində: mahur dəstgahında olan muğam şöbəsi.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.