Camədəran

 


Şərq mus-də: hümayun dəstgahında bəxtiyarı şöbəsindən əvvəl oxunan guşə; bayatı-İsfahan dəstgahının ilk muğam şöbələrindən biri.