Dəstgah

(ər., far. dəst komplekt + gah mövqe, məqam, məkan)


müəyyən muğam tərkibinə daxil olan bütün şaxələr, şöbələr, guşələr, rədiflər, rənglərtəsniflərin küll halında, məntiqi inkişaf qaydası üzrə mütəşəkkil məcmusu.
Muğam dəstgahlar bunlardır:

Rast
Mahur-Hindi
Orta-mahur
Bayatı-qacar
Şur
Segah
Zabul-segah
Mirzə-hüseyn segahı
Şüştər
Çahargah
Bayatı-şiraz
Hümayun