Rəng

 


- muğam şöbələri arasında ifa olunan instrumental pyes.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Bayatı-İsfahan rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı.
- "Şüştər rəngi". İfa edir: Ə.Bakıxanov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı