Şöbə

 


- muğamat dəstgahının melodik və məqam (kök) cəhətincə bitkin və müstəqil bir hissəsi.