Orta mahur


Mahur-hindidən bir kvarta yuxarıda ifa olunan muğam. Tarın ağ simi do kökləndirilirsə, orta mahurun mayəsi fa notu olur.

- İfa edir: Seyid Şuşinski.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.