Mayə


1.məqamın əsas sabit pərdəsi;

2. dəstgahların birinci şöbəsi. Muğamat ifaçılığında bir qayda olaraq bəm registrdən zilə doğru, şöbədən şöbəyə keçərək dəstgahın inkişafı prosesi hər nə qədər davam etdirilərsə etdirilsin, muğamın mayəsi öz cazibə qüvvəsinin əvvəl axır üstün gələcəyini göstərəcək, dəstgah nəticədə yenə də mayəyə qayıdıb yenidən, məhz mayədə, mayə pərdəsində tamamlanacaqdır;

3.Yaxın Şərq xalqları musiqisinin əsasını təşkil edən altı avazatdan biri.Loading the player...
- İfa edir: Valeh Rəhimov.