Bayatı–Qacar

 


– 1.Dügah, Şur muğamı tərkibində olan əsas şöbələrdən biri;

2.Bərdaşt, mayə, Hüseyni, şikəstə, zil Bayatı–Qacar kimi şöbələr məcmusundan ibarət kiçik bir dəstgah.
- İfa edir: Bakir Haşımov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.