Hüseyni


1. Yaxın Şərq xalqları musiqisinin 12 əsas muğamından on birincisi;

2. rast dəstgahında vilayəti şöbəsi ilə üşşaq guşəsi arasında ifa olunan parça;

3.mahur-hindi dəstgahında üşşaq ilə vilayəti arasındakı guşə;

4. İran mus-də: şur dəstgahında Məsihi ilə nəhib şöbələri arasındakı guşə, nəva dəstgahında rahab ilə busəlik şöbələri arasında yerləşən guşə.
- Ifa edir: Valeh Rəhimov.