Vilayəti

 


rastmahur dəstgahlarında ifa olunan mərkəz şöbələrdən biri. Bəzi hallarda avazın lirik xarakterli səslənməsi xatirinə dilkəş ilə əvəz edilir.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.