Üşşaq

(hərf. aşiqlər, aşiq məşuq)


1.Yaxın Şərq xalqları musiqisinin əsasını təşkil edən 12 əsas muğamdan birincisi;

2. rast dəstgahının mayəsində ifa olunan guşələrdən biri.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.