Bəxtiyari

 


kl. m-də: Hümayun dəstgahındakı ilk guşələrdən biri.
- İfa edir: Valeh Rəhimov