Büzürk

(far. böyük, adlı sanlı)


1.Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin əsasını təşkil edən 12 muğamdan səkkizincisi;

2.Şur dəstgahında son şöbələrdən biri.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.