Cümlə

 


- musiqidə ən kiçik quruluş; müəyyən kadensiya ilə yekunlaşır.