Çəkavək

(far. hərf. torağay)


hümayun dəstgahının əvvəlində oxunan muğam şöbəsi.