Dəraməd

 


muğamın əvvəlində ifa olunan kiçik instrumental müqəddimə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.