Heyratı

 


Mahur-hindi muğamı kökündə gümrah, nikbin və cəngavər əhvali ruhiyyəli zərbi muğam.

Loading the player...
- İfa edir: Bakir Haşımov

Loading the player...

- İfa edir: Valeh Rəhimov.

Loading the player...

- "Leyli və Məcnun" operasından