Heyratı

 


Mahur-hindi muğamı kökündə gümrah, nikbin və cəngavər əhvali ruhiyyəli zərbi muğam.

- İfa edir: Bakir Haşımov
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Leyli və Məcnun" operasından