Koroğlu


1.Azərbaycan xalq instrumental musiqisində qəhrəmanlıq

Loading the player...
və çeviklik halını vəsf edən rəqs musiqi formalarından biri;

2. Aşıq yaradıcılığında Koroğlu dastanını vəsf edən şeir musiqili kompozisiya.

Koroğlu müxəmməsi

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Mahmud Məmmədov.

Meydan Koroğlu

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Mahmud Məmmədov.

Rübayi Koroğlu

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Mikayıl Azaflı.

Döşəmə Koroğlu

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Mikayıl Azaflı.

Dəli Koroğlu

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Əkbər Cəfərov.

Cəngi Koroğlu

Loading the player...
- İfa edir - Aşıq Əkbər Cəfərov.