Minzaf


cəng (arfa) tərzində dartımlı simli musiqi aləti.