Simli alətlər


Üzərinə sim çəkilmiş alətlər; səsçıxartma üsullarına görə dartımlı, kamanlı, zərbliklavişli alətlərə bölünür.