Zərbli alətlər


səsləndirilməsi zərb vurmaq vasitəsi ilə əldə edildiyindən bu sayaq adlandırılan musiqi alətləri: dairə, dəf, qaval, nağara, santur, təbil.