Musiqi əsəri

 

1. Bəstəkar tərəfindən yaradılan musiqi.

2. Musiqi əsəri lat. opus. Hər bir bəstəkar yaratdığı əsərləri adətən ardıcıllıqla nömrələyir: məs., op.1; op.2 və s. Bəzən bir nömrə ilə eyni vaxtda yaranmış bir neçə əsər işarə olunur.