Ovşarı


bax: Əfşarı.

- İfa edir: Ağaxan Abdullayev.

- İfa edir: Aşıq Ələskər Tağıyev.