Qarabağ şikəstəsi

 


segah dəstgahı kökündə olan zərbi muğamlardan biri. Musiqi ölçüsü 2/4 dir. Dörd misradan ibarət hər bir kupletdən sonra melodik cəhətdən müxtəlif olan araçalğı (instrumental epizod) ifa olunur.

Loading the player...
- İfa edir: Zahid Quliyev.