Sazəndə

musiqiçi, musiqi alətində çalan, çalğıçı.