Şur-Şahnaz


şur məqamında şahnaz, dilkəş, şəddi-şahnaz tərkib şöbələrindən ibarət muğam.


- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- İfa edir: Yaqub Məmmədov.