Uvertüra
(fr. ouverture; ouvertur - açmaq)


– 1. Musiqili səhnə əsərinin giriş hissəsi; əsərin ideya-məzmununu əks etdirən mövzulara əsaslanır; tamaşaçıının diqqətini əsərin xarakterinə yönəldir; əsərin emosional mühitini hazırlayır.

2. Simfonik musiqinin bir janrı;

3. Birhissəli, adətən sonata formasında qurulan simfonik əsər.

- Ü.Hacıbəyov. Uvertüra «Koroğlu».