Xanəndə


bu ad adətən muğamat sənətinə kamil surətdə yiyələnmiş nəğməkara aid edilir. Bir qayda olaraq o, xanəndə sazəndə dəstəsində (üçlük ansamblında) həm də dəfçi vəzifəsini daşıyır.