Xaric segah

 


mayəsi orta segah mayəsindən bir kvarta aşağı olan muğam (bax: Segah).

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Leyli və Məcnun" operasından