Əşiran

(hərf. qohum əqrəba, dost aşna)


1. Mahur dəstgahında dilkəş şöbəsindən, rahab dəstgahında əraq şöbəsindən sonra, nəva dəstgahında zəng-şötör şöbəsindən əvvəl duran şöbə;

2.Ərəb musiqisində əşiran (ikinci pərdəsi yarımton alçalmış lya-minor), əcəm-əşiran (ikinci və beşinci pərdələri yarımton alçalmış lya-minor) və müqabil-əşiran adlanan məqamların səsdüzümü.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.