Bəhr–nur

 


– kl. m-də: 1.Rast–pəncgah dəstgahında Üşşaqdan sonra gələn guşə;

2.Hümayun dəstgahında bayatı–əcəm ilə şahnaz arasında olan guşə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov